nearby attractions

            ทุ่งเพล ชุมชนที่ยังคงมีธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งเพลอุดมสมบูรณ์และเขียวขจีด้วยต้นไม้ที่ปกคลุมตลอดเส้นทาง ชุมชมมีลำธารน้ำตกไหลผ่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง และยังทำสวนยางพาราและอื่นๆ จากเดิมนอนจากชาวบ้านปลูกผลไม้นานาชนิดแล้ว เมื่อเห็นคุณค่าสวนผลไม้ใกล้น้ำตกอันสวยงาม ทำเลเหมาะสม กลุ่มชาวบ้านทุ่งเพลจึงรวมตัวกันจัดทำที่พักโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ริมน้ำตกเขาบรรจบ ด้วยความงามของน้ำตกนักท่องเที่ยวจึงเริ่มสนใจแวะมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูตลอดปี หากเป็นช่วงหน้าฝนและช่วงผลไม้ออกผล ปริมาณน้ำตกยิ่งไหลแรง และยังได้เที่ยวชมสวนผลไม้ ซื้อได้จากสวนในราคาถูก เป็นอีกหนึ่งมิติของการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักสงบและชื่นชอบบรรยากาศของสายลำธารและทิวเขาเขียวขจี


วัดเขาบรรจบ

วัดเขาบรรจบ เป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาว ที่บรรจบกับเทือกเขาคิชฌกูฏ ด้านข้างของวัดมีสะพานแขวนและมีลำธารน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไหลผ่าน มีความสวยงามร่มรื่น มีบรรยากาศเงียบสงบ สัปปายะเหมาะกับการปฏิบัติธรรม เจริญสติ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ฝักใฝ่ในธรรม มาสัมผัสกับธรรมแห่งพระพุทธองค์ท่ามกลางธรรมชาติของวัดเขาบรรจบ จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกอ่างเบง

น้ำตกอ่างเบง เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำมาจากเขาสอยดาว เป็นน้ำตกขนาดกลางๆ แบ่งได้เป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นมาจากต้นน้ำสายเดียวกัน บางครั้งสายน้ำมุดไปตามดงป่า ต้นไม้หนาทึบจนมองไม่เห็น แล้วมาโผล่อีกครั้งกลายเป็นน้ำตกอีกชั้นหนึ่ง จากชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุด มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง เป็นทางขึ้นเขาแบบไม่สูงชันมากนัก ตามสองข้างทางเป็นป่าธรรมชาติ มีพรรณไม้หลายชนิด เช่น ป่าไผ่ มะเดื่อป่า เห็ดป่า ต้นมะค่าโมงอายุนับร้อยปี

เขื่อนทุ่งเพล

เขื่อนทุ่งเพล เป็น แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งจ่ายน้ำของภาคตะวันออก และผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ สำหรับทุ่งเพลแห่งนี้ เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโดยรอบ และสภาพอากาศยังคงชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เขื่อนแห่งนี้ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งใน จันทบุรี



เขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาท ท้องที่อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม มียอดเขาสูงสุดอยู่ในระดับความสูง 1,000 เมตร มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกกระทิง และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือทางศาสนาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ มีเนื้อที่ประมาณ 58.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,444.05 ไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ จันทบุรี

อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ จันทบุรี เที่ยวจันทบุรี บรรยากาศได้แบบเมืองเหนือก็มี ไปกันที่...อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ...บรรยากาศทะเลสาบล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าไม้ มองทอดยาวไปตามน้ำสุดลูกตาจรดภูเขา ท้องฟ้า ธรรมชาติเหมาะเจาะก็เห็นปุยเมฆหมอกเกาะยอดเขา หรือจะหมอกบางๆเลียบผิวน้ำ ก็มีให้เห็น น้ำใส เงียบ สงบเย็น จะว่าปางอุ๋งเมืองจันท์ก็ใช่เลย ต็มอิ่มกับวิวสวยๆที่ห้วยตาโบ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จะเที่ยวไปกลับ จะนอนพักกางเต็นท์ หรือนอนรีสอร์ทใกล้ๆก็มี ตามไปเที่ยวกันเลย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ศูนย์ผึ้งจันทบุรี)

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์ผึ้งจันทบุรี รับความรู้ทางวิชาการด้านการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจอื่นๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศภายในศูนย์ฯ พร้อมรับความรู้จากจุดเรียนรู้ต่างๆ และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับมาประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ เลือกชมสินค้าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งหลลากหลายชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก